Arkiv

"Minnen" på Åberg´s Mannaminne, Nordingrå, Höga Kusten

01 maj 2015 - 30 jun 2015
Grupp

1980 började konstnären Anders Åberg bygga Mannaminne på en skogstomt i Nordingrå, ett försök att ta hit världen, en mötesplats för ideer och drömmar, en plats för minnen. Tillsammans med hustrun Barbro, vänner och snickare har han skapat och utvecklat Mannaminne, som idag består av ett 60-tal byggnader, de flesta av kulturhistoriskt värde. En del är byggda på plats, andra är hitflyttade från när och fjärran bl.a en ungersk bondgård, en norsk stavkyrka, ett estniskt hus från Viljandi, en kinesisk paviljong. Flera har en omfattande konstnärlig utsmyckning och de flesta används för permanenta...

"Connected" i Valssaamo, Kaapelitehdas, Helsingfors

07 apr 2015 - 15 apr 2015
Grupp

Kabelfabriken byggdes under åren 1939-54 och var efter färdigställandet den största byggnaden i Finland. På 1960-talet ,då elektroniken utvecklades snabbt, fusionerades Kabelfabriken med Nokia. I slutet av 1980-talet beslöt dock Nokia att lägga ner tillverkningen i fabriken. I stället började man hyra ut tomma lokaler till bland annat konstnärer. Det fanns planer att delvis riva fabriken och för att bevara byggnaden grundade konstnärer och kulturaktörer föreningen Pro Kaapeli som fick stor uppmärksamhet. Det bidrog till att bevara Kabelfabriken med dess unika fabriksmiljö och satsa stort på...

"The Heat is On" Rocca Flea, Gualdo Tadino, Italy

10 jan 2015 - 31 jan 2015
Grupp

Namnet Rocca Flea kommer från den närliggande floden Flebeo, senare kallad Flea, och nämns redan på 1200-talet. Skadad under många konflikter, återställdes fästningen tack vare den romerske kejsaren Fredrik II ca 1242 och renoverades senare flera gånger av exempelvis Biordo Michelotti, herre av Perugia. Under renässansen blev Rocca Flea residens för de påvliga sändebud då inredningen blev smyckad med fina fresker. Efter Italiens enande, användes fästningen som fängelse ända fram till 1985. Därefter renoverades och förvandlades den till ett museum med rika samlingar av konst, keramik och ark...

Loading
Slide to Top