"Longing for Freedom" i Oxford Castle Prison, Oxford, England

27 aug 2013 - 01 sep 2013
Grupp

"Frihetens väsen har alltid legat i förmågan att välja som du vill välja, eftersom du så önskar att välja, otvunget, inte uppslukad av ett omfattande system; och i rätten att göra motstånd, att vara impopulär, att stå upp för dina övertygelser bara för att de är dina övertygelser. Detta är den sanna friheten och utan den finns ingen frihet av något slag eller ens en illusion av denna". Isaiah Berlin, "Freedom and its Betrayal", 1952 Oxford Castle är ett stort normandiskt medeltida slott som ligger i västra delen av Oxford. Det ursprungliga träslottet med vallgrav ersattes på 1000-talet med ett stenslott och spelade en viktig roll som militär anläggning. På 1300-talet blev slottet platsen för administrationen och för att förvara fångar. Största delen av slottet förstördes under det engelska inbördeskriget och från 1700-talet framåt användes de återstående byggnaderna som Oxfords stadsfängelse. Fängelset stängdes 1996 och gjordes om till Oxford Castle Quarter, ett kvarter med hotell, restauranger, gallerier etc. Kvarteret invigdes av Drottning Elisabeth i maj 2006. Idag klassas de medeltida resterna av slottet som ett kulturminnesmärke.

Konstverk:


Canson

loading map...
Slide to Top