Meie teeme järgmist

Pakume kunstnikele vôimalust näidata oma kunsti laiemale publikule osaledes ühisnäitustel, mida korraldame erinevates maades üle kogu Euroopa. Meie teeme järgmist...

 • Valime välja huvitavad kohad näitusteks.
 • Transpordime kunstitööd näitusepaika.
 • Paneme näituse ülesse.
 • Vôimaldame tasuta välja panna rohkem töid meie graafikaalusel.
 • Skulptuuride eksponeerimiseks on meil pjedestaalid.
 • Koostame kutsekaardid ja plakatid .pdf formaadis.
 • Reklaamime näitust kohalikus meedias.
 • Korraldame näituse piduliku avamise.
 • Avaldame näituses osalevate kunstiteoste fotod ja autorite nimed oma koduleheküljel.
 • Dokumenteerime näitust fotode ja ajakirjanduses ilmunud artiklitega.
 • Hoolitseme näitusekülastajate eest ja anname neile teavet kunstnike ja nende tööde kohta.
 • Tegeleme tööde müügiga.
 • Hoolitseme selle eest, et näituse lôppedes jôuab müügist saadud tulu/ tööd tagasi kunstnike kätte.
 • Vôimaldame jagada vôi linkida Teie veebilehte.
Slide to Top