Meie teeme

Meie teeme...

 • Valime välja huvitavad kohad näitusteks
 • Transpordime kunstitööd näitusepaika
 • Paneme näituse ülesse
 • Vôimaldame välja panna rohkem töid meie graafikaalusel
 • Koostame kutsekaardid ja plakatid
 • Reklaamime näitust kohalikes ajalehtedes
 • Korraldame näituse piduliku avamise
 • Avaldame näituses osalevate kunstiteoste fotod ja autorite nimed oma koduleheküljel
 • Dokumenteerime näitust fotode ja ajakirjanduses ilmunud artiklitega
 • Hoolitseme näitusekülastajate eest ja anname neile teavet kunstnike ja nende tööde kohta
 • Hoolitseme selle eest, et näituse lôppedes jôuavad tööd tagasi kunstnike kätte
Slide to Top