Your 3-week Exhibition at Kastellaanimaja Gallery, Tallinn

Duo Avatud

Lähemat informatsiooni näituses osalemise kohta saate kui täidate ankeedi ja saadate selle meile.

Graafilistele lehtedele, fotodele, joonistele jm

Ehetele ja väikeplastikale

Skulptuuridele


Shop

Informatsiooni küsitlus

  * Vajalikud väljad

Selgitus


Avatud

Vaatame läbi avaldused ja vôtame vastu tööd, mis vastavad meie poolt esitatud kriteeriumitele.


Suletud

Meie näitustel ei ole viimast tööde esitamise tähtaega. Lôpetame avalduste vastuvôtu kui näitus koos.


Planeeritavad

Eelkôige vôib kunstnik täita avalduse, et saada informatsiooni näituse tingimuste kohta niipea kui nad on paika pandud. Avaldame aegsasti näituse oma veebilehel, et kunstnikel oleks aega selleks ettevalmistuda, eriti juhul kui tegemist on näitusega, millel on kindel teema.

laadib kaarti...
Slide to Top