Catharina J. Berg

catharina-j. berg

Catharina J. Berg Sverige (SE)

Catharina J. Berg har totalt visat 2 konstverk på 4 utställningar genomförda av artnetco.eu i Europa.

Mitt måleri utgår från färgen och formen. Mina bilder växer fram och genomgår flera förändringar innan jag känner att vi  pratar samma språk.  Det abstrakta figurativa tilltalar mig. Akrylen är mitt medium och som passar min personlighet, jag  jobbar snabbt och förändligt.

Collografi är  en grafisk teknik som jag jobbar med mer och mer. Detta är också en teknik som passar min experimentella läggning. En bild kommer till på ett slumpmässigt sätt  och kan likväl med säker hand bestämma motivet.

Konstverk:

Slide to Top