Different but Together in Vilnius

03 apr 2017 - 27 apr 2017
Grupp

Vernissage måndag 03 april 2017 18:30

I april 2017 har artnetco fått äran att ställa ut i Litauens huvudstad Vilnius mest representativa byggnad - Vilniaus Rotušė (Vilnius Stadshus). Här har vi möjlighet att göra en vacker utställning med stora målningar och skulpturer.


Stadshuset är ett historisk stadshus vid torget med samma namn i den gamla delen av Vilnius. Det har varit centrum för socialt och kulturellt liv sedan 1387 då Litauen blev en kristen stat som tilldelades Magdeburg-rättigheter. Då uppstod behovet av att inhysa stadens myndigheter och torget var den naturliga platsen.
Den första byggnaden av stadshuset, nämnd 1432, var byggd i gotisk stil. Byggnaden hade rum för möten av stadsråd, domstol, skattkammare, arkiv, bokföring av sädesskördar, vapen och ammunitionskammare och fängelseceller i källaren. Under historiens gång härjades staden av flera eldsvådor och invånarna försökte förbättra stadshuset, som var en symbol för självstyre, genom att reparera, återuppbygga och dekorera detsamma.
Eldsvådan år 1749 skadade byggnaden allvarligt och arkitekten J.Ch. Glaubitz fick uppdraget att återuppbygga den. Arbetet blev färdigt 1769. Men tio år senare började stadshusets torn att luta och slutligen kollapsa eftersom grunden var för klen. Då fick arkitekten Laurynas Gucevičius uppdraget att reparera byggnaden. Stadshuset, i neoklassisk stil, stod färdig 1799.
På 1800-talet transformerades stadshuset till stadens teater. Senare övergavs byggnaden. Mellan åren 1936 till 1939 restaurerades Vilnius stadshus efter en idé av arkitekten S. Narembskis. Restaurationen av interiören försökte efterlikna stilen från andra hälften av 1800-talet. En trappa i granit anlades i en centrala delen av byggnaden, den gotiska källaren bevarades . Planerna var att använda stadshuset för stadens representationer. Men i början av andra världskriget övergavs planerna. Efter kriget, mellan åren 1944 till 1995 inhyste byggnaden Litauens konstmuseum.
Nu för tiden är det här Vilnius borgmästare håller sina representationsmottagningar och välkomnar utländska dignitärer (George Bush och Queen Elisabeth II inklusive). Här hålls både kulturella evenemang och affärsmöten. Vilnius stadshus används för officiella tillställningar och ceremonier som t.ex. överlämnande av priser, belöningar och hederstitlar av Vilnius kommun, firande av allmänna helgdagar, konferenser, seminarier.
Över 300 kultur-, kommunal- och utbildningsevenemang hålls varje år i Stadshuset - konserter, litterära kvällar, presentation av nya publikationer, konst- och fotoutställningar, festivaler, möten av nationella föreningar, föredrag, debatter, föreningsmöten, evenemang för studenter, scouter, handikappade och andra.
Stadshusets fronton pryds av Vilnius stadsvapen - St Christopher bärandes Jesusbarnet på sina axlar.

Konstverk:


Mannaminnes vänner SK KFA New Orleansfestivalen Vilnius Town Hall Norwegian Association of Independent Artists

loading map...
Slide to Top